Efes Yeni Antlaşma Kilisesi Tanrı’nın Mark ve Michelle Moore’a verdiği vizyonun bir ürünüdür. Tanrı, 2007 yılında Mark & Michelle’den İstanbul’dan Kuşadası’na taşınmasını istedi. Tanrı’nın onlara verdiği vizyona göre, öğrenci yetiştirme ve önderlik eğitimi aracılığıyla önderler yetiştireceklerdi ve sonra da Tanrı onları Türkiye ve Orta Asya’ya gönderecekti. Çok dua ettikten ve Tanrısal danışmanlık aldıktan sonra Mark & Michelle bu vizyonu gerçekleştirmenin temel aracının yerel bir kilise kurmak olduğunu hissettiler. 

 

Mark ve Michelle, 2007 yılının Kasım ayında imanlı bir Türk aile ile birlikte Kuşadası’na taşınıp evlerinin oturma odasında kilise toplantıları yapmaya başladılar. Yaklaşık 6 ay kadar sonra grubun büyümesiyle Kuşadasında kilise binası olarak kullanacakları bir yer kiraladılar ve kilisenin adını Yeni Antlaşma Kilisesi olması konusunda fikir birliğine vardılar. O zaman Tanrı’nın onlara verdiği söze göre (Elç. İşl. 19:9-10) Tanrı, ilk çağdaki Efes Kilisesi’nin meshedişini onların üzerine yeniden gönderecek ve Efes Kilisesi bir kez daha “hizmetkâr gönderen” bir kilise olacaktır. 


Aynı kilise binasında, ilk Yeni Antlaşma Eğitim Okulu açıldı ve aynı yıl 9 öğrenci mezun oldu. 2 yıl kadar sonra da, topluluk kilise binasına sığamayacak kadar büyüyünce, Rab daha büyük olan şu andaki mevcut kilise binamıza taşınmamız için bir kapı daha açtı.

Yeni Antlaşma Kilisesi 2010 yılının Kasım ayında bir Dernek adı altında Türk Hükümeti tarafından resmi olarak tanındı.